Webinar

Combat APTs with Palo Alto Networks

Advanced Persistent Threats (APTs) เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ก่ออันตรายต่อองค์กรทั่วโลก ด้วยความซับซ้อนและหลากหลายในการโจมตี เชิญร่วมงานสัมมนาผ่านทางเวปเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของการโจมตีประเภทนี้

หัวข้อในงาน

ภาพรวมของภัยคุกคาม: ช่องทางที่ภัยคุกคามเข้าถึงองค์กร และขั้นตอนในการโจมตี

ทำไมวิธีป้องกันภัยคุกคามในปัจจุบันถึงยังไม่เพียงพอในการยับยั้งภัยคุกคาม และกุญแจสำคัญในการปกป้ององค์กร

วิธีในการจัดการกับภัยคุกคามแบบ Advanced Persistent Threats เพื่อการป้องกันสำหรับวันนี้จนถึงในอนาคต